Tạm tính
Phí vận chuyển Miễn phí
Tổng cộng


  Vui lòng chọn tỉnh thành

  1. Ngân Hàng Kỹ Thương Techcombank
         - Chủ tài khoản: Nguyễn Trương Anh Tuấn
  ​       - Số tài khoản: 1903.7726.8840.15
         - Chi nhánh
  : Lê Văn Thọ, TP.HCM

   

  2. Ngân Hàng Á Châu ACB
         - Chủ Tài Khoản: Nguyễn Trương Anh Tuấn
         - Số Tài Khoản: 2116.31649
         - Chi Nhánh Hòa Hưng, TPHCM